Werkwijze & Tarieven

Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan.
(Pipi Langkous)

Vrijblijvend telefonisch contact

U kunt altijd vrijblijvend een telefonische afspraak maken waarin we kennis met elkaar kunnen maken. We bespreken de reden van uw vraag om begeleiding en kijken of het onderling klikt.
Telefoonnummer: +31 6 30026972

Intakegesprek

Voorafgaand aan een intakegesprek vraag ik u een vragenlijst per email in te vullen en terug te sturen. Tijdens het intakegesprek, bij voorkeur met uw kind erbij, nemen we de vragenlijst door en bepalen we wat de hulpvraag is.

Coachtraject

Een coachtraject is oplossingsgericht, waarbij uitgangspunt is dat bijna elk probleem kan worden gezien als een vaardigheid die geleerd of nog verbeterd kan worden. Eerst verhelderen we samen de hulpvraag en spreken we een concreet en duidelijke coachdoel af. We gaan vooral op zoek wanneer het wel lukt de vaardigheid in te zetten en wat een kind nodig heeft om dit vaker en ook in andere situaties te kunnen. Gemiddeld duurt een coachtraject tussen de 4 en de 6 sessies (van circa 75 minuten). Een herhaalsessie kan altijd in overleg worden afgesproken, bijvoorbeeld na een paar maanden.

Het KIES traject verloopt op een iets andere manier. Zie hiervoor de pagina over KIES.

Terugkoppeling & Eindevaluatie

De kinderen die bij mij een coachtraject volgen, moeten zich veilig kunnen voelen en weten dat ze in vertrouwen hun persoonlijke verhaal en gevoelens kunnen delen. Daarom maak ik met hen de afspraak dat wat besproken wordt binnen de sessies blijft. Tenzij de veiligheid van het kind of anderen in het geding komt. Wel spreek ik af dat de grote lijnen over de voortgang naar ouders worden teruggekoppeld. Aan het einde van een kindercoachtraject plannen we een eindgesprek waar we met elkaar stilstaan bij het doorlopen proces en de behaalde resultaten.

Tarieven

Telefonisch kennismakingsgesprek – Gratis
Intakegesprek (45 minuten) – €45,-
Coachsessie (60 minuten) – €60,- (inclusief evt. werkboeken en materialen)
Evaluatie (45 minuten) – €45,-

Na een coachsessie ontvangt u de factuur, deze dient binnen 14 dagen overgemaakt worden op rekeningnummer: NL35 INGB 0006 1418 18 t.n.v. IL Boer-van den Breemen, onder vermelding van factuurnummer en naam cliënt.

Extra informatie

Meer informatie over algemene voorwaarden en privacy van Kinderpraktijk Sterk staan hiernaast beschreven.

Back to top