Verlies en Verdriet

Schilder de dagen in de kleuren die jij ze wil geven

Verlies en Verdriet

Helaas krijgen ook kinderen in hun leven te maken met ingrijpende gebeurtenissen. Er zijn verschillende situaties waarin kinderen geconfronteerd worden met verlies. Iemand in het gezin of de familie is ziek of komt te overlijden. Ouders gaan scheiden. Er vindt een verhuizing plaats, een kind wisselt van school of moet een vriendje of vriendinnetje missen.

Omgaan met verlies heet rouwen. Kinderen rouwen op een andere manier dan volwassenen. Ze kiezen hun eigen tempo, momenten en manieren om bezig te zijn met het verdriet of verlies. Het liefst zou je willen dat je je kind kan beschermen tegen dit verdriet en deze pijn, maar dit kan helaas niet altijd. Op tijd begeleiding zoeken kan voorkomen dat een kind vastloopt in zijn emotie en ontwikkeling.

Coaching

In mijn praktijk begeleid ik kinderen die met rouw en verlies te maken hebben.  Dit kan zowel individueel in als in een groep. In september 2021 heb ik heb ik de specialisatie rouw en verlies in het gezin afgerond bij Janet Schmidt, rouwtherapeut.

Ik werk graag met de Kaart. Door op de kaart te ‘reizen’ wordt op een speels wijze zichtbaar er binnenin een kind zich allemaal afspeelt. Woorden zijn niet altijd nodig. Daarnaast zet ik ook altijd creatieve werkvormen in. Tekenen, schilderen, kleien zorgt voor heling en verbinding.

Ervaringsgroepen

Wanneer een dierbaar persoon in het gezin of de naaste omgeving overlijdt, kan dit naast verdriet ook pijn, boosheid, angst of andere gevoelens oproepen. Deze zelfde gevoelens kunnen ook ontstaan na een scheiding. Een ervaringsgroep geeft kinderen de gelegenheid om ervaringen, gedachten en gevoelens te delen. Tijdens de bijeenkomsten staat herkenning, erkenning en elkaar tips geven dan ook centraal.  Op deze manier vinden ze steun bij elkaar, kan hun eenzaamheid verminderen en komen ze meer in hun eigen kracht te staan.

KIES (Kinderen In Echtscheiding Situatie)

KIES is een preventief- en hulpverleningsprogramma voor kinderen in een echtscheidingssituatie. KIES geeft kinderen een eigen ruimte en plek om in een veilige omgeving zelf of samen met andere kinderen stil te staan bij alles wat de scheiding met zich heeft meegebracht en wat ze misschien nog steeds meemaken. Door middel van spel, creatieve werkvormen en gesprek doorlopen kinderen een speciaal voor hen ontwikkeld programma over het proces van de scheiding. Kinderen leren beter om te gaan met de soms verwarrende situatie waarin zij verkeren en gevoelens beter te begrijpen en verwerken.

Soms is het fijn als er even iemand met je meeloopt.

Sterk kinderpraktijk kindercoaching verlies en verdriet

Effecten van KIES

Het verbetert de communicatie met ouders.
Het verbetert het gevoel van welzijn van het kind.
Het laat het kind de scheiding beter te begrijpen.
Ouders en kinderen weten beter wat te doen als er problemen zijn.
Kinderen leren hun gedachten te verwoorden.
KIES vergroot het zelfvertrouwen van het kind

Meer over KIES

KIES is een organisatie die professionals opleid en informatie verstrekt over hoe je kinderen kunt begeleiden tijdens een echtscheiding. Als je meer wil weten over KIES kun je hier naar hun website toe.

Back to top