Kindercoaching

Alles wat je aandacht geeft, groeit!

Spelenderwijs je eigen kracht en balans vinden

Je kind is je mooiste bezit en iedere ouder ziet zijn kind het liefst gelukkig. Het kan echter voorkomen dat je kind niet lekker in zijn vel zit, snel boos wordt, veel piekert of heel onzeker is. Kindercoaching is een laagdrempelige vorm van begeleiding, oplossingsgericht en speciaal ontwikkeld voor het kind.  Samen met mij gaat een kind op zoek naar zijn eigen kwaliteiten, talenten en mogelijkheden. Het doel van de coaching is ondersteuning bieden en begeleiden naar verandering en verbetering.

Ik begeleid kinderen met allerlei vragen op emotioneel- en sociaal gebied. Ik werk oplossingsgericht, dit betekent dat we ons richten op het hier en nu. Het kind is actief betrokken in het helder krijgen van het probleem én in het zoeken naar een oplossing. Wat een kind lastig vindt (de hulpvraag), vertaal ik samen met het kind in een vaardigheid (het coachdoel) die we gaan oefenen. Oefenen doet het kind bij mij in de praktijk en ook thuis of op school. Samenwerking met ouders en eventueel anderen betrokkenen is belangrijk om het kind te ondersteunen en vertrouwen te geven.

Tijdens een coachtraject maak ik gebruik van verschillende middelen om te werken aan het coachdoel, altijd afgestemd op het kind en de hulpvraag. Ik maak vaak gebruik van creatieve werkvormen zoals tekenen, schilderen, boetseren of knutselen. Creativiteit is een krachtig middel dat verbinding en inzicht brengt, maar ook ontspanning, flow en plezier. Daarnaast zijn verschillende spelvormen, ontspanningsoefeningen en (invul-) boeken ook onderdeel van mijn werkwijze. Dit alles met het doel dat een kind spelenderwijs zijn eigen kracht en balans vindt.

Werkplek

Ik werk voornamelijk vanuit mijn praktijkruimte in Groningen, maar in overleg kan ik ook met mijn ‘coachkoffer’ op de basisschool komen.

Voorbeelden van hulpvragen

Bij bepaalde hulpvragen zijn ouders van belang om tot een goede oplossing te komen. Mocht dit blijken uit de intake, dan worden ouders altijd betrokken bij het coachtraject.

Ik wil meer zelfvertrouwen hebben
Ik ben stil en verlegen en wil daar minder last van hebben
Ik wil minder snel boos worden en rustiger willen reageren op anderen
Ik wil mij beter kunnen concentreren op school
Ik hebt iets verdrietigs meegemaakt waar ik nog veel aan moet denken
Ik wil hulp bij het maken/ houden van vriendjes en vriendinnetjes
Ik denk veel na, het is soms zo vol in mijn hoofd
Mijn ouders zijn gescheiden en daar ben ik verdrietig, boos over